ارتباط با ما

آدرس فروشگاه شایگان: ایران - تهران - خیابان سعدی جنوبی - خیابان اکباتان - ۸ متری صادرات - پلاک ٢۴

تلفن: +۹۸ (۲۱) ۳۳۹۵۶۸۹۱-۲
+۹۸ (۲۱) ۳۳۹۹۱۹۳۶
+۹۸ (۲۱) ۳۳۹۹۲۸۴۴

فکس: +۹۸ (۲۱) ۳۳۹۵۶۸۹۲

ایمیل: info@shayegantrade.com

نمایندگی های شرکت OPTIBELT آلمان