تسمه ماراتون 1

این تسمه قدرت انتقال بالایی دارد و بالاترین کشش با کمترین حالت شل شدگی تسمه را دارا می باشد. مورد استفاده در پمپ آب ، کمپرسور دستگاه های تهویه هوا و غیره میباشد.

    ترکیبات ساختاری :
  1. پوشش روی تسمه
  2. نخ های پلی استر با کشش کم
  3. ترکیبات با چسبندگی بالا از جنس پلی کلروپرن
  4. ترکیبات پلی کلروپرن به همراه رشته های بافته شده بصورت متقاطع

تسمه های V belt به هم چسبیده

جهت فواصل طولانی و مکانهایی که قدرت بالا و لرزش های شدید دارند، استفاده می شود.

مانند کمپرسور های هوا ، هواکشها و موتورهای دیزلی وهمچنین برای کامیونها و اتوبوسها توصیه می شوند.